skip to Main Content

Bij Fair Tourism geloven we in het potentieel van toerisme om bij te dragen aan duurzaamheid. Dit gebeurt op sociaal, cultureel, ecologisch en economisch vlak. De focus ligt op de interpersoonlijke verbinding van de omgeving en mensen. We willen reizigers enthousiast maken voor het bezoeken van natuurlijke en culturele wonderen, terwijl we tegelijkertijd in contact komen met de lokale bevolking. Fair tourism, opgericht in 1989, is een van de eerste organisaties in Nederland op het gebied van duurzaam toerisme. Al meer dan 20 jaar zorgt de Fair Tourism Foundation voor bewustwording om de toeristische sector continu te verbeteren. We ontwikkelen curricula voor duurzaam toerisme voor universiteiten, beroepsopleidingsinstituten, middelbaar en basisonderwijs. Bovendien ondersteunt Fair Tourism het dorp Huay Pu Keng in Noord-Thailand al 8 jaar bij hun transformatie naar community-based tourism. Deze website heeft tot doel te onderwijzen over verschillende vormen van duurzaam toerisme. Men kan zowel leren over de theorie als praktijk en zich laten meeslepen door spannende reisverhalen.

Fair Tourism's normen en waarden

Mensen

Om een duurzame industrie te creëren, moeten lokale mensen de richtlijnen opstellen. Respect voor het sociaal-culturele erfgoed en de traditionele waarden van gastgemeenschappen is cruciaal binnen deze industrie. Fair Tourism helpt gemeenschappen om hun belangen verder te behartigen en een individuele benadering te ontwikkelen binnen hun eigen opvattingen.

Milieu

Aspecten van de ecologische omgeving spelen ook een cruciale rol in het toerisme. Om ecosystemen en biodiversiteit in stand te houden, ligt de focus op educatie, instandhouding en herstel. Met de kennis van de lokale bevolking over de regionale natuur, kunnen verschillende benaderingen worden geïntegreerd in het toerisme, wat helpt om het te behouden. De natuur is een belangrijke factor binnen succesvol toerisme en verdient speciale aandacht.

Samenwerking

Samenwerking is de manier om in een stabiel netwerk duurzaamheid te creëren voor langdurige prestaties. Zowel lokale als internationale netwerken dragen bij aan het bieden van economische zekerheid, maar ook aan sociale zekerheid. Ook ecologische ketens kunnen op deze manier verder worden beschermd. Als de relevante experts hun krachten bundelen, kan het toerisme worden verzekerd op een economisch, ecologisch en sociaal duurzame basis.

Onafhankelijkheid

Om duurzaamheid te garanderen, is onafhankelijkheid een belangrijke factor. We ontwikkelen strategieën voor gemeenschappen die leiden tot een zelfvoorzienende industrie. Dit is de enige manier om duurzaamheid op lange termijn te garanderen. Want alleen als een regio niet volledig afhankelijk is van toerisme en er zelf verantwoording voor moet afleggen, kan het zijn strategie succesvol noemen.

Laatste nieuws

Podcast

Back To Top