skip to Main Content

Duurzaam Toerisme 

Wat is duurzaam toerisme?

Duurzaam toerisme wordt door de Wereldorganisatie voor Toerisme van de Verenigde Naties gedefinieerd als toerisme dat voorziet in de behoeften van de huidige toeristen en de gastregio’s en tegelijkertijd de mogelijkheden voor toekomstige generaties veiligstelt en verbetert.

Sociale rechtvaardigheid, economische ontwikkeling en milieu-integriteit zijn de drie pijlers van duurzaam toerisme, en er moet een passend evenwicht tussen deze drie elementen worden bereikt om de levensvatbaarheid ervan op lange termijn te waarborgen.

– Çirali, Turkije –

Duurzaam Toerisme Case Study

Een onderzoek van WWF Turkije eind jaren 80 liet zien dat 40% van de kustlijn van Turkije ernstig beschadigd was door het massatoerisme. De helft van alle neststranden voor schildpadden was toen al verdwenen. Om dit een halt toe te roepen, ontwikkelde de Turkse overheid de ‘Integrated Coastal Management Approach’. Çirali werd gekozen om te fungeren als proefkonijn om dit project te implementeren. Het project werd geleid door het Wereld Natuur Fonds (WWF) in Turkije en Çirali werd het voorbeeld van duurzaam toerisme in het Middellandse Zee gebied.

Çirali is een kleine kustplaats ten zuiden van Antalya die de laatste decennia overgegaan is van landbouw naar toerisme. Çirali ligt in een van de belangrijkste natuurgebieden van het Middellandse Zee gebied. Niet in de minste plaatste omdat het strand hier een van de belangrijkste plaats is voor de nesten van de Caretta Caretta zeeschildpad. Het toerisme is hier langzaam op gang gekomen eind jaren 80, gezien de geisoleerde ligging, omringd door de hoge bergen van het Olympos nationaal park. Maar natuurlijk kon ook Çirali niet achterblijven, de toeristendollars lonkten. De bouw van toeristische voorzieningen hadden hun keerzijde op de zeeschildpadden die hier in grote getale leefden. Ook was er geen controle op de bouw van voorzieningen, waardoor illegale constructies welig tierden. In 1997 lanceerde WWF Turkije een 3-jarig project om in Çirali het toerisme op een duurzame manier te ontwikkelen. De pijlers? Bescherming van de natuur en het creëren van milieuvriendelijke economische mogelijkheden voor de lokale bevolking. De lokale bevolking werd actief betrokken bij de uitvoering van het project. Zij dienden als beschermheer van het ecologisch erfgoed op te treden. Voorlichting over hun verantwoordelijkheid voor de natuur en het milieu was daarom van essentieel belang. Ook het creëren van duurzame economische activiteiten, zoals biologische landbouw en ecotoerisme, behoorde tot het programma. De andere ingrediënten van het succesvolle project was het toepassen van kust wetten (bijvoorbeeld het limiteren van nieuwe ontwikkelingen) en het beschermen van neststranden voor schildpadden. Door voorlichting aan locals en toeristen, constante monitoring van de stranden en het organiseren van schoonmaakacties, is het aantal nesten weer gegroeid. De lokale bevolking zetten zich in om de schildpadden te beschermen, omdat het hun uniek maakt en de toeristen speciaal hiervoor naar Çirali komen. Een duurzame bestemming dus.

Photo by Sole Sensei (Unsplash.com)

Ben je zelf op vakantie geweest naar Çirali, deel dan hier je ervaringen met ons.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top