skip to Main Content

Duurzaam toerisme en ecotoerisme worden vaak als hetzelfde gezien. Er zijn wel degelijk verschillen. De volgende definitie van The International Ecotourism Society is de meest voorkomende definitie van ecotoerisme:

“Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the well-being of local people”

Ecotoerisme heeft de natuur als onderwerp; duurzaam toerisme is toepasbaar op alle vormen van toerisme. De term ecotoerisme geniet wel de meeste bekendheid. Gezien de term niet beschermd is, wordt dit label te pas en te onpas op vakanties geplakt. Ecotoerisme is een marketing tool: het wordt door veel bedrijven gepromoot, maar niet altijd uitgevoerd in de praktijk. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ecohotels die het afval zo achter het hotel dumpen. Hoezo, eco? Als ecotoerisme goed uitgevoerd wordt, kan het bijdragen tot natuurbehoud. Natuurgebieden verliezen aan oppervlakte door de bouw van huizen, de landbouw, de houtindustrie en de jacht op dieren. De enige manier om de natuur te kunnen redden is door er een economische waarde aan te geven. Ecotoerisme (kleinschalig toerisme in de natuur) is daarbij het middel om de natuur in zijn originele staat te behouden. Als natuurgebieden beschermd worden en er vinden kleinschalige ecotoerisme activiteiten plaats, kunnen de omringende bewoners geld verdienen met het heffen van entreegelden, het rondleiden van de bezoekers en het aanbieden van accommodaties en restaurants. Op deze manier gaat de lokale bevolking zich inzetten voor hun inkomstenbron, de natuur. Daarom is ecotoerisme de manier om natuurgebieden te beschermen, in plaats van schadelijkere industrieën als de landbouw en de houtindustrie. Lees meer over ecotoerisme in de praktijk.

Back To Top