skip to Main Content

We weten nu allemaal wel wat duurzame energie betekent. Duurzaam toerisme daarentegen brengt veel vraagtekens met zich mee. Is duurzaam toerisme kamperen op de hei, back to basic en duur? Allemaal mis. Het imago van duurzaam toerisme ligt vooral in de alternatieve, groene hoek. Onterecht. Duurzaam toerisme heeft de toekomst en is daarom van ons allemaal. Er zijn verschillende definities van duurzaam toerisme, maar de meest gebruikte is die van de Wereld Toerisme Organisatie:

“Development which meets the needs of present tourists and hosts while protecting and enhancing opportunities for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, and biological diversity and life support systems.”

De volgende quote, geschreven door Lyndon Baines Johnson, staat op een bord bij het wereldberoemde Bryce Canyon National Park:

“If future generations are to remember us more with gratitude than sorrow, we must achieve more than just the miracles of technology. We must also leave them a glimpse of the world as it was created, not just as it looked when we got through with it.” 

Samengevat: duurzaam toerisme is toerisme in harmonie met natuur & milieu en de lokale bevolking op de bestemming. Zo kunnen zij de vruchten plukken van het toerisme in plaats van het slachtoffer te worden van de negatieve gevolgen. Het is een misverstand dat alleen kleinschalig toerisme duurzaam kan zijn. Duurzaam toerisme is toepasbaar op alle soorten vakanties, van massatoerisme tot cultuurtoerisme.

Duurzame ontwikkeling omvat de drie Ps: People Planet Profit. Zorg voor natuur en milieu, sociaal-culturele aspecten en goede arbeidsomstandigheden zijn binnen elke bedrijfssector toepasbaar, dus ook binnen het toerisme.

Duurzaam toerisme is een noodzaak om het toerisme in goede banen te kunnen leiden en voor het behoud van natuur en cultuur. Wat de effecten van toerisme kunnen zijn, lees je hier

Back To Top