skip to Main Content

Een initiatief als PAN (Protected Area Network) Parks laat zien dat toerisme en natuur wel degelijk samen kunnen gaan. PAN Parks is opgericht door natuurbeschermings-organisatie WNF samen met de Nederlandse recreatieonderneming Molecatengroep. Met het PAN Park keurmerk willen zij de Europese natuurgebieden behouden door middel van kleinschalige toerisme activiteiten. Door middel van het stimuleren van toerisme in de omgeving van belangrijke Europese nationale parken kan er draagvlak gekweekt worden bij de plaatselijke bevolking voor de bescherming van deze gebieden. Nationale parken en lokale en internationale bedrijven werken onder het PAN Parks logo samen. Zij hebben allemaal baat bij goed beheerde en bereikbare natuur.

We kennen allemaal de populaire nationale parken in de Verenigde Staten, zoals the Grand Canyon, Yosemite en Yellowstone. Wat veel mensen niet weten is dat Europa ook van dit soort bijzondere natuurgebieden herbergt. Immers, in Nederland kunnen we hier niet meer van spreken. Maar in landen als Zweden, Polen en Bulgarije vindt je nog volop bijzondere natuurschatten. De Europese wildernis staat wel onder druk. Er zijn ongeveer 3000 beschermde gebieden in Europa, maar het grootste gedeelte wordt slecht beheerd. Houtkap, jacht, wegenbouw en ongecontroleerd toerisme vormen de grootste bedreigingen. Duurzaam toerisme kan hiervoor de oplossing zijn. Door de Europese natuurgebieden onder de aandacht te brengen van het publiek, kan toerisme ervoor zorgen dat de natuur beschermd wordt. Immers: onbekend maakt onbemind en onbemind maakt onbeschermd. De toerist treedt als het ware op als natuurbeschermer. Belangrijk is dat de bewoners hiervan kunnen profiteren, bijvoorbeeld door het aanbieden van accommodatie of het organiseren van trektochten. Als zij er baat bij hebben, zullen zij de natuur gaan beschermen. Sinds 2002 zijn de eerste PAN Parken een feit. Nu zijn er 8 gecertificeerde PAN Parken in landen als Rusland, Finland, Zweden, Polen, Bulgarije, Roemenië en Italië. In het Zweedse PAN Park Fulufjället zijn al positieve resultaten geboekt: Zo wordt er niet meer gejaagd en is het gebruik van sneeuwscooters aan banden gelegd.

Bieszczady National Park is een van de parken die meedeed aan het PAN Parks initiatief. Het is te vinden in het zuidoosten van Polen aan de grens met Slowakije en Oekraïne. Het park is ruim vijf keer zo groot als het Nationale Park de Hoge Veluwe en tachtig procent van het bergachtige park bestaat uit bossen, voornamelijk beuken. Het nationale park is hét toevluchtsoord voor de bruine beer in Polen: er zijn er ongeveer 50 aanwezig. Daarnaast is Bieszczady ook het huis van andere grote zoogdieren, zoals de wolf, de lynx, de Europese bizon, het rode hert, de gouden adelaar en de adelaarsuil. Samenwerking van PAN Parks met lokale mensen zorgde voor talloze initiatieven. Zo werden er natuurmonumenten met daarop de geschiedenis van het park geplaatst, kwam er een bezoekerscentrum, parkeergelegenheid, sanitaire en afvalvoorzieningen en werden er culturele en natuureducatieve programma’s opgesteld. En passant werden de Europese bever en het Hutzul-paard geherintroduceerd in het park.Klik hier voor de website van Bieszczady Nationaal Park. Natuurparken als Bieszczady zijn een mooi voorbeeld van de manier waarop PAN Parks de belangen van de natuur en die van de mens met elkaar verenigt, onder meer via ecotoerisme.

Helaas is PAN Parks in 2014 gestopt wegens faillissement. Gelukkig heeft Rewilding Europe de activiteiten overgenomen.

Back To Top