skip to Main Content

Fair Tourism (voorheen Reisbewijs) bestaat al sinds 1989 en werkt vanaf dat moment aan een beter bewustzijn van duurzaam toerisme onder consumenten. Door initiatieven als de landendagen, reizigers informeren reizigers en een informatiecentrum is Fair Tourism de enige communicatieorganisatie in Nederland gericht op duurzaam toerisme. Ook heeft Fair Tourism een lange lijst van onderwijsprojecten op haar naam staan: te denken valt aan cursussen en workshops, ontwikkelen van onderwijsmateriaal, het schrijven van vakboeken en het organiseren van studiereizen.

Reisbewijs is in beginsel een project van het COS Oost-Brabant, maar wordt al snel een onafhankelijke stichting. Het COS stelt 1 medewerker aan om de stichting draaiende te houden, daarnaast is de stichting volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Begin 2004 heeft het voormalige bestuur besloten om de stichting niet meer voort te zetten, wat voor het huidige bestuur een unieke kans was om de interessante missie van Fair Tourism voort te zetten. Charlotte Louwman-Vogels is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en wordt daarbij ondersteund door het bestuur. Tevens werken er geregeld vrijwilligers voor de stichting.

Back To Top