skip to Main Content

• Laat de dolfijnen het initiatief nemen om jou te benaderen om lengte en aard van de ontmoeting te bepalen en niet andersom.

• Tijdens het observeren van dolfijnen dienen boten hun snelheid te beperken en waakzaam te zijn om niet snel van richting en snelheid te wisselen.

• Boten dienen op gepaste afstand te blijven om de dolfijnen niet te verstoren.

• Geluid dient ten alle tijden gereduceerd te worden.

• Dolfijnen mogen nooit gevolgd worden, gescheiden of ingesloten worden door boten.

• Maximaal drie boten kunnen gedurende langere periodes de dolfijnen observeren. In het geval er meerdere of andere boten wachten, beperkt de observatieperiode tot 10 minuten en maak plaats voor deze boten.

• Stimuleer niet het zogenaamde ‘voor de boeg uitzwemmen’ van dolfijnen door de boot bewust door een groep van dolfijnen te sturen. In het geval een dolfijn of groep zelf kiest om voor de boeg uit te zwemmen hou dan de oorspronkelijke koers en snelheid aan.

Back To Top